Volkanovski představil výherní plán, se kterým hodlá vyrukovat na Makhacheva

Volkanovski představil výherní plán, se kterým hodlá vyrukovat na Makhacheva

Alexan­der Volka­novs­ki už pře­dem ví, co bude na jindy neomyl­ného Isla­ma Makhache­va platit. 

Sebevě­domí před zápasem bylo a je důležité a naštěstí Alex­ovi i před jeho patrně nejtěžší kar­iérní zkoušk­ou nechy­bí. Před bojem pro­ti dagestán­ské­mu grap­plin­gové­mu uměl­ci si skutečně hod­ně věří… A bode­jť by také ne, úda­jně součas­ného šam­pi­ona lehké váhy pořád­ně zaskočí.

„Spous­ta lidí si mys­lí, že do boje nas­toupím v osmdesáti kilech, abych se Makhachevovi ale­spoň částečně vyrov­nal… Omyl! Naopak nas­toupím lehčí s váhou blíže k 75 kg, abych byl co nejvíce pružný, rych­lý a agilní,“ odhalo­val Volka­novs­ki na kanálu The All­Star.

„Je to z toho důvo­du, že věřím, že rychlost bude v tom­to zápase hod­ně klíčová. Chci nabrat váhu, abych měl o něco sil­nější údery, ale zároveň chci být co nejvíce explozivní. Pokud se budu Makhachevovi uhý­bat a neustále ho tre­fo­vat, bude mít potíže hrát svo­ji hru. Tím jsem si jistý,“ před­pok­ládá ...

CELÝ ČLÁNEK